EMNER

det sagde statsministeren blandt andet

- Danmark er et godt og trygt sted at bo. Vi har ét af verdens bedste velfærdssystemer. Vi er ikke truet af krig og naturkatastrofer. Mange i omverdenen betragter Danmark som et attraktivt, velstående og fredeligt sted. Men mørke skyer er ved at trække op i horisonten. Regeringen vil kæmpe for, at Danmark fortsat skal være et trygt og sikkert samfund. - Det er værdifuldt med en privat banksektor. Men det er uanstændigt, når grådighed og smarte manøvrer tager magten over soliditet og sund fornuft. Heldigvis har vi mange gode og solide pengeinstitutter i Danmark. Pengeinstitutter, som opfører sig hæderligt, forvalter indskydernes penge med omhu og ikke kaster sig ud i uansvarlige og spekulative forretninger. Det er den bankskik, vi skal sikre. Den er pålidelig og pligtopfyldende, redelig og respektabel, sund og solid. - Vores største udfordring er manglen på arbejdskraft. Også selvom ledigheden skulle stige lidt. Derfor må vi handle nu. Det er et barskt valg. For enten må vi acceptere et tab af velstand og velfærd som følge af mangel på arbejdskraft. Eller også må vi skaffe mere arbejdskraft. Enten ved, at de, der allerede er på arbejdsmarkedet, arbejder noget mere. Eller ved, at flere kommer ud på arbejdsmarkedet og væk fra passiv offentlig forsørgelse. - Vi vil skabe tryghed i nattelivet og forebygge unges hærgen. Vi vil udvide brugen af videoovervågning, så voldsmænd kan blive fanget. Vi vil registrere ballademagere, så restauranter og værtshuse kan forbyde dem adgang. Og vi vil skærpe forældrenes erstatningsansvar, når deres børn øver hærværk og vold. Vi vil indføre kontante sanktioner mod kriminelle unge under den kriminelle lavalder. For eksempel ved at sætte de unge til at rydde op efter hærværk. - Jeg vil sende en hilsen til alle danske soldater og andre udsendte, der yder en stor indsats for frihed, fred og sikkerhed i verdens brændpunkter. Vi er stolte af jeres indsats. Den gør Danmark ære.