Lokalpolitik

Det samlede byråd skal drøfte snerydning

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Der er ikke nogen klar indstilling til sammenlægningsudvalgets møde i aften omkring kommunal snerydning. Det er foreslået fra udvalget for teknik og miljø, at snerydningen for pensionister i Dronninglund Kommune skal bortfalde. Men underudvalget for økonomi og peronale har valgt at fremsende sagen uden indstilling. Det har vakt røre hos specielt 3F, at man har ønsket at stoppe med snerydningen. - I dag er det kun Dronninglund Kommune, der har snerydningsordning for fortove samt for pensionistindgange. Der er i år tilmeldt 480 husstande til snerydningsordningen og 75 pensionister får ryddet indgange for sne, fortæller formand for teknik- ogh miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K). Der lægges op til, at der kun skal være to materielgårde i den ny kommune - én i Brønderslev og én i Dronninglund. I dag er der også materielgårde i Asaa og Hjallerup. Ligeledes lægges der op til, at der hurtigt etableres et formelt samarbejde mellem driftsorganisationerne i de to kommuner, for at sikre en fælles udnyttelse af maskinparken.