Lokalpolitik

Det siger afgørelsen

Det Sociale Nævn ved Statsamtet Nordjylland har stadfæstet den afgørelse, som Hals Kommune har truffet i sagen om familien Donnerborg.

Det betyder, at familien ikke kan få hjælp til at flytte til en mere handicapvenlig bolig. Det betyder også, at familien kan få hjælp til at ændre den nuværende bolig i Stae, så den bliver handicapvenlig. Dette er dog ikke aktuelt, da huset er blevet solgt, mens sagen har verseret. Ifølge Det Sociale Nævn er det afgørende i sagen, om Hals Kommune i et brev af 14. marts 2005 har givet Gabriella Donnerborg bindende tilsagn om hjælp til et boligskifte. Nævnet mener ikke, at brevet er et bindende tilsagn, og nævnet mener heller ikke, at Gabriella Donnerborg har haft grundlag for at opfatte brevet som et bindende tilsagn. Det Sociale Nævn vurderer videre, at det ikke har nogen betydning, at Hals Kommunes sagsbehandler på sagen i flere måneder troede, at der var bevilget boligskifte og handlede i den tro. Om det skriver nævnet i afgørelsen: - Den omstændighed, at en medarbejder ved kommunen faktisk har været Dem behjælpelig med valg af bolig kan derfor ej heller betragtes som et tilsagn om, at De ville være berettiget til hjælp til anskaffelsen. Den omstændighed, at den pågældende medarbejder eventuelt har troet, at der var givet Dem en bevilling heraf, kan ikke tillægges betydning. Slutteligt kritiserer Det Sociale Nævn Hals Kommune for ikke at have bragt Gabriella Donnerborg ud af misforståelsen på et tidligt tidspunkt. Nævnet mener, at kommunen allerede i marts sidste år burde have indset, at Gabriella Donnerborg havde misforstået det hele. Det var imidlertid først i juli måned, at stabschef Jannie Knudsen skrev til Gabriella Donnerborg, at Hals Kommune ikke havde bevilget et boligskifte. Læs hele afgørelsen og sagens centrale brev fra Hals Kommune her:
  • Afgørelsen fra Det Sociale Nævn
  • Hals Kommunes afgørelse fra marts 2005
  • Hals Kommunes afgørelse fortsat