Aalborg

Det siger loven

På nuværende tidspunkt er der optaget et sted mellem 2000 og 3000 personer i Aalborg Politis fototek. Beskrivelsen af hver enkelt person opdateres løbende. Gamle og nye billeder bliver i øjeblikket scannet og lagt ind i det elektroniske arkiv, men næste skridt er at bruge digitalkamera. Reglerne om optagelse i fototeket følger af en instruks fra Rigspolitichefen, og anvendelsen af fototeker er reguleret i retsplejeloven. Aalborg Politi har fået godkendt det elektroniske forbryderalbum af Datatilsynet.