EMNER

Det siger loven

{ Paragraf 21 i naturbeskyttelsesloven: ¿I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.¿ { Undtagelser er dog valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg eller andre offentlig råd eller folkeafstemninger. { Kommunerne kan også tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg.