EMNER

Det siger loven

{ Reglerne for politiets behandling af detentionsanbragte er gennem årene blevet strammet op som følge af episoder, hvor personer er kommet alvorligt til skade eller er døde i politiets varetægt. { I de nuværende regler hedder det blandt andet: - Politiet skal ved den første kontakt være opmærksom på den tilbageholdtes tilstand, herunder om den pågældende har nogle skader. - Er der ikke ubetydelige skader, skal personen omgående køres på sygehus eller lignende. - Inden en person anbringes i detentionen, skal personen altid undersøges af en læge. - Lægens navn, tidspunktet for undersøgelsen og lægens bemærkninger om personen skal skrives ind i detentionsrapporten. - Politiet skal også tjekke, at detentionens lytte- og overvågningsudstyr fungerer. - Politiet skal føre tilsyn med detentionsanbragte. - Tilsynet skal ske så ofte, som en persons tilstand gør det nødvendigt - og så vidt muligt mindst en gang hver halve time de første gange. (Kilde: Cirkulære om kundgørelse om detentionsanbringelse af berusede personer.) { Den undersøgelse af sagen, som Statsadvokaten i Aalborg nu har iværksat, skal blandt andet være med til at kaste lys over, om Hjørring Politi har overholdt disse regler i forhold til den 39-årige mand.