det siger loven

Aalborg 15. februar 2005 05:00

] "Gives der rabat eller en anden særlig fordel til medlemmer af foreninger, organisationer eller andre bestemte persongrupper, skal det ved tydelig skiltning ved samtlige indgangsdøre til forretningslokalet oplyses, at em sådan rabat eller fordel ydes. Ved skiltningen skal anføres, hvilke grupper der modtager rabat eller en anden fordel, samt størrelsen af den maksimale rabat eller fordel."

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...