Aalborg

Det siger tallene

1017 svarede på den rundspørge, NORDJYSKE sendte til de studerende på Aalborg Universitet. I alt 49,1 procent af de studerende ønsker flere individuelle eksamener. Især på Samfundsvidenskab er ønsket stort - her savner 54,6 procent individuelle eksamener, mens tallet er 47, 8 procent blandt humanisterne og 45 procent blandt naturvidenskaberne. 89,1 procent af de studerende svarer dog, at de generelt er tilfredse med arbejdsformen på AAU. 62,3 procent svarer, at undervisningsformen var en af grundene til at vælge Aalborg som studieby. Især for de naturvidenskabelige studerende er gruppearbejdet vigtigt - her har over 70 procent anført, at de tildels har valgt efter undervisningsform.