Energiselskaber

Det skal blomstre overalt

BRØNDERSLEV:Brønderslev skal blomstre endnu mere end i dag. Ja hele kommunen skal blomstre. Brønderslev Erhvervs- og Turistcenters turistudvalg foreslår, at der opstilles 122 blomsterkummer rundt om i kommunen - heraf 80 i Brønderslev by. Brønderslev Kommune skal selv fremelske blomsterne, der skal benyttes i kummerne. Derfor er det planen at opføre et 250 kvadratmeter stort væksthus, der kan opvarmes. Måske kan det opføres ved Brønderslev Kraftvarmeværk, så der er mulighed for at udnytte overskudsvarme. - Ved at kommunens gartnere er selvproducerende, får vi en langt større udnyttelse af de penge, der er til rådighed, lyder det fra turistudvalget. Det er planen at placere krukkerne i gågader, på Banegårdspladsen, ved rundkørsler samt ved indfaldsveje. Økonomien er ved at være på plads. Der mangler 25.000 kr., men dem venter Kurt Kristensen, at økonomiudvalget bevilger på torsdag.De samlede udgifter er ca. 150.000 kr. Dertil kommer væksthuset, der koster ca. 300.000 kr. Men det foreslåes også, at blomsterkrukkerne kan udlejes, så der kommer penge i kassen. Ifølge turistudvalget skal flere parter involveres - Materielgården, kommunegartneren, og det er planen at samarbejde med arbejdsmarkedscentret for at aktivere ledige. Ligeledes foreslåes et samarbejde med driftsleder Finn Kristensen på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Planen er at opføre væksthuset allerede i marts, for at sætte projekt Blomstrende Brønderslev i søen fra april. Hvis dette hus ikke kan opføres i år, foreslåes alternativer med Brønderslev Kraftvarmeværk, Brønderslev og Oplands Elforsyning eller rensningsanlægget.Der er søgt penge fra fonde til væksthuset. Kurt Kristensen fra turistudvalget siger, at Blomstrende Brønderslev er et godt alternativ til Hedelund Rhododendronpark, der blomstre frem til 1. juni. - Men så mangler der noget, når turisterne kommer, siger han.