- Det skal gå ordentligt til for alle

Pårørende frygter udviklingshæmmede blot bliver parkeret i ældreboliger og får forhold værre end i et lukket fængsel, hvis boformerne i Støvring og Terndrup bliver flyttet

I Boformen Terndrup har beboerne en lukket have, hvor de trygt at opholde sig.Arkivfoto: Henrik Bo

I Boformen Terndrup har beboerne en lukket have, hvor de trygt at opholde sig.Arkivfoto: Henrik Bo

De pårørende til de udviklingshæmmede beboere i boformerne Terndrup og Støvring frygter, at beboerne blot bliver parkeret i et ældrecenter med fælles ledelse, uden at der er lavet en ordentlig plan for, hvad der skal ske. Det nytter ikke at vente med at finde ud af, hvordan forholdene skal være, til beboerne er flyttet, lyder det fra en af de pårørende, Henrik Andersen. - Det er jo deres hele liv, påpeger Henrik Andersen, der er pårørende til beboer i boformen Terndrup med fem beboere. - Kommunens ny forslag forringer i alarmerende grad forholdene for de udviklingshæmmede, siger han. - De får eget toilet og bad, som på ingen måde er afgørende, men mister de trygge forhold med blandt andet en lukket have og familieomgivelser, der godt nok ikke er noget særligt, men hvor de kan udfolde sig. Hertil kommer, at Nørager Ældrecenter ikke er indrettet til udviklingshæmmede og ikke, uden store forandringer, giver mulighed for at leve-boformerne kan fortsætte. Hvis de udviklingshæmmede bliver flyttet til Nørager Ældrecenter skal de hele tiden have personale med sig og kan ikke på egen hånd gå udenfor med kørestol eller gangstativ. Der bliver fælles ledelse og fælles nattevagt med ældrecentret, påpeger Henrik Andersen. - Dermed risikerer vi, at de blot sidder i deres rum. De er ikke i stand til selv at tilkalde hjælp og har brug for en helt anden aktiv form for omsorg døgnet rundt. Husk på at de er på et udviklingstrin som børn på et halvt til nogle få år. I Terndrup kan de være med til at købe ind og lave mad. Det er som en familie og det vil gå tabt, hvis de ikke længere skal have en pædagogisk ledelse. - Det skal foregå ordentligt. Vi er ikke imod en flytning, men man må starte med at lave en plan for, hvad der skal ske og derefter lave de ændringer, der skal til, understreger Henrik Andersen.