EMNER

Det skal ikke være let

Den gode retsstatsmand Henning Grotum Sørensen reagerer 14. oktober mod mit forslag om at hæve spærregrænsen for, at partier kan blive indvalgt i Folketinget. Han gør opmærksom på, at det slet ikke er så let en sag at blive berettiget til at deltage i et folketingsvalg. Der skal bl.a. samles 20.000 underskrifter. Jeg mener ikke, at det er en let sag at blive opstillingsberettiget. Det skal det heller ikke være.

Personligt kan jeg kun beklage, at Retsforbundet med sit fremragende program og geniale politik ikke i mange år har været opstillingsberettiget og valgt ind i Folketinget, mens et parti som Dansk Folkeparti med sit populistiske og lidet samfundsansvarlige "program" tilsyneladende skovler stemmer ind. Det er hverken retfærdigt eller rimeligt, men realistisk og altså en del af demokratiets væsen. Disse triste kendsgerninger ændrer imidlertid ikke ved, at spærregrænsen efter min mening bør hæves. Af hensyn til stabiliteten i landets politiske tilstand og de forhandlinger, der skal føres, vil være en fordel, om spærregrænsen blev hævet nogle procent, til fire eller fem procent i lighed med andre lande i Europa. Politiske minoriteter, som f.eks. Retsforbundet, må tilslutte sig et parti, man deler anskuelse med, og hvor man gennem dygtighed og forhandlingsevne kan føre sin særlige samfundspolitik frem, så den kan blive tilgodeset og komme til udfoldelse.