EMNER

Det skal ingen leve med

Af indlysende grunde står politikere på tværs af partier og andre skel nærmest på nakken af hinanden for i aldeles utvetydige vendinger at fordømme brandstiftelsen mod integrationsminister Rikke Hvilshøjs bil. Endnu inden det på nogen måde er endeligt klarlagt, om der ligger politisk-ideologiske motiver bag, har det føget med politiker-udtalelser som "dybt rystende", "totalt afskyeligt", "chokerende, foruroligende og fuldstændig uacceptabelt" og "et problem for demokratiet". Og det er det da også alt sammen, næsten uanset om der er tale om et politisk betinget forsøg på at skræmme en minister - og i sidste ende en regering - eller ej. For den slags overgreb - som nogle politikere har kaldt "nærmest et mordforsøg" - skal ingen naturligvis leve med. I første omgang har en flok forvildede sjæle ved navn "Aktionsgruppen Grænseløse Beate" påstået, at den står bag brandstiftelsen - og ikke, som det ofte bliver udlagt i den slags sager, at den påtager sig skylden, for gør man det, må man også være indstillet på at tage sin straf. Og det er diverse selvbestaltede, udemokratiske aktionsgrupper som regel aldrig. Under alle omstændigheder er det et alvorligt problem for åbenheden i dansk demokrati, hvis den "forsætlige brandstiftelse" - som det kaldes i politi-jargon - er udtryk for udemokratiske, terror-agtige metoder. På den ene side skal man imidlertid - både som politiker og som privatperson - være yderst forsigtig med nærmest pr. automatik at udråbe en bestemt befolkningsgruppe til med størst sandsynlighed at stå bag den slags. Og på den anden side er det da tankevækkende også at opleve forfærdelse i kredsen omkring Enhedslisten, der jo - omend indirekte og med støttende forståelse bagefter af et folketingsmedlem for partiet - endte med at bane vejen for, at statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller blev overfaldet med maling på Christiansborg i marts 2003. En ugerning, som har fået stadig flere danske politikere til at barrikadere sig bag livvagter. Det kan demokratiet måske nok leve med og såmænd også overleve - men det sætter unægteligt noget af åbenheden over styr. Og alle vi andre spiller ugerningsmændenes spil.