Det skal koste dyrt

De fleste føler naturligvis afsky og vrede, når der sker mishandling af andre individer. Særlig stor afsky føler vi, når der er tale om mishandling af forsvarsløse medskabninger som børn og dyr, der ikke på nogen måde kan forsvare sig selv.

Der var pænt ryk­ind i det nye Job­cen­ter Jam­mer­bugt, da det åb­ne­de i råd­hu­set i Brovst i går. Som det frem­går, er skilt­ning og ind­ret­ning end­nu ikke en­de­ligt på plads. Cent­ret be­skæf­ti­ger 14 med­ar­bej­de­re fra sta­ten og 42 fra kom­mu­nen.  Foto: Mar­tin Dam­gård

Der var pænt ryk­ind i det nye Job­cen­ter Jam­mer­bugt, da det åb­ne­de i råd­hu­set i Brovst i går. Som det frem­går, er skilt­ning og ind­ret­ning end­nu ikke en­de­ligt på plads. Cent­ret be­skæf­ti­ger 14 med­ar­bej­de­re fra sta­ten og 42 fra kom­mu­nen. Foto: Mar­tin Dam­gård

Desværre oplever vi en ret udbredt afstumpethed i forhold til husdyr. Senest har vi løbet af påsken fået afsløret en omfattende import af misrøgtede hundehvalpe fra det østlige Europa. En import, som brådne kar tjener fedt på ved at sælge de stakkels - ofte syge - hvalpe under foregivende af, at de er avlet i Danmark. Tidligere på året blev det i tv afsløret, at blodige og vanvittige hundekampe også praktiseres her i Danmark. Det står lysende klart for mig, at tiden er inde til at smide fløjshandsken over for den alt for udbredte mishandling af husdyr. Der må sættes en effektiv stopper for lyssky import af misrøgtede hundehvalpe. Landbrugserhvervet yder i disse år en fornem indsats for at fremme dyrenes velfærd - bl.a. ved at gøre op med brådne kar i egne rækker. Nu er tiden inde til, at samfundet klart markerer, at vi heller ikke accepterer mishandling af dyr hos private. Det skal koste mennesker dyrt at mishandle og misrøgte dyr.