Alternativ energi

Det skal kunne betale sig

Hundrede deltagere i lokal konference om vedvarende energi på Hotel Comwell

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hundrede deltog i den lokale energikonference på Hotel Comwell tirsdag. Foto: Torben Hansen

Ude i verden bliver det benævnt, det danske eksempel, at det er lykkedes i Danmark at øge velstanden med uændret energiforbrug de sidste 30 år. Vicedirektør Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen, gjorde på Rebild energikonference på Hotel Comwell tirsdag op, hvilke udfordringer vi står over for når det gælder energiforsyningen globalt og nationalt. Og med regeringens målsætning ud i fremtiden, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer som olie og kul. Foruden vicedirektøren fra energistyrelsen var der oplæg af professor Henrik Lund, Aalborg Universitet, direktør Peter Vadstrup Jensen, Naturgas Midt Nord, og efter pausen kom de lokale firmaer til orde ved direktør Frank Rosager, Xergi A/S, direktør Jes Donneborg, Arcon A/S samt direktør Erik Kjær Sørensen, Vestas A/S, Per Alex Sørensen, Planenergi, samt borgmester Anny Winther, der blandt andet repræsenterer Rebild i Aalborg Samarbejdet, det regionale Vækstforum og Danmarks Vækstråd. - Jeg véd ganske udmærket, at det økonomiske og planmæssige råderum for en kommune som Rebild er begrænset. Men den største fejltagelse, vi kan gøre, er at sidde opgivende med hænderne i skødet, fordi vi ikke kan få det hele på én gang, sagde hun blandt andet i sit indlæg på konferencen. Henrik Lund pegede på, at regering og Folketinget er en flaskehals for at udvikle den vedvarende energi. - Der skal være nogle regler, sådan det kan betale sig at investere.