Hirtshals

Det skal være lettere at blive frivillig

Politikere søger Socialministeriet om penge til en medarbejder til tre lokale centre

NY HJØRRING: Det skal være lettere for den enkelte borger at få adgang til at engagere sig i frivilligt socialt arbejde. Derfor søger Ny Hjørring Kommune nu Socialministeriet om penge til et nyt projekt. Forsamlingsbygningen i Østergade i Hjørring bliver Ny Hjørring Kommunes centrale frivilligcenter, og idéen er derudover at etablere små frivillighedsformidlinger i Hirtshals, Vrå og Sindal. Det er det, der søges penge til. - På den måde kan vi også komme ud decentralt, og vi kan etablere frivillighedsformidlingerne i tæt kontakt med Sund By butikkerne, siger formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, Karl Bornhøft (SF). Socialministeriet har på landsplan i perioden 2005-2008 en pulje på 49 mio. kr. til styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre. Blandt målet er, at hele området for frivilligcentre får et kvalitativt løft, at der kommer en bedre geografisk dækning af centre, og at den enkelte borger får en lettere adgang til at engagere sig frivilligt i socialt arbejde. Forsamlingsbygningen i Hjørring får i forvejen - uanset den nye idé - Sund By butikkerne i Vrå, Sindal og Hirtshals som tætte samarbejdspartnere, da frivilligområdet organisatorisk placeres under sundhedsområdet efter kommunesammenlægningen. Penge til to år Til at opstarte og etablere lokalformidlingerne i Hirtshals, Vrå og Sindal søges i puljen om midler til en fuldtidsansat frivilligkoordinator i 2007 og 2008 med 300.000 kr. pr. år. - Det er vurderingen, at der er brug for en person i lokalområderne til at etablere lokale netværk, siger Karl Bornhøft, der regner med at få en tilbagemelding fra ministeriet i løbet af efteråret. Forsamlingsbygningen i Hjørring har Søren Jensen som daglig leder med stor erfaring indenfor frivilligt socialt arbejde, og den ”nye” frivilligkoordinator skal bl.a. stå for aktiviteter og hjælpe med at sætte ting i gang lokalt. Blandt andet netværksmøder mellem beslægtede foreninger, kurser for frivillige og kommende frivillige, foredrag og hvervekampagner. Det er tanken, at koordinatoren skal have en-to arbejdsdage ugentligt hvert sted, og endnu står det ikke klart, om man efter 2008 fortsat skal have en formidler ansat, eller om projekterne så at sige kan køre videre af sig selv.