Børnepasning

Det skal være lettere at komme på job

Mere pendling vil øge udbud af arbejdskraft

Hø­je­re be­ford­rings­fra­drag har bi­dra­get til fal­det i le­dig­hed i Nord­jyl­land, me­ner Dan­ske Er­hverv, der øns­ker bed­re for­hold for pend­le­re over­alt. Foto. Tor­ben Hansen

Hø­je­re be­ford­rings­fra­drag har bi­dra­get til fal­det i le­dig­hed i Nord­jyl­land, me­ner Dan­ske Er­hverv, der øns­ker bed­re for­hold for pend­le­re over­alt. Foto. Tor­ben Hansen

NORDJYLLAND:Transporttiden skal ned og åbningstiderne for offentlige institutioner skal op, og det samme skal transportfradraget. Det er meldingen fra Dansk Erhverv - tidligere Dansk Handel & Servise -, der mener, at øget mobilitet er en del af løsningen på den stærkt tiltagende mangel på arbejdskraft. Mangelen på arbejdskraft er nemlig ikke lige udpræget alle steder. - Der er tale om store regionale forskelle i ledigheden, og derfor er øget mobilitet en del af løsningen, siger cheføkonom i Dansk Erhverv, Jens Brendstrup. Han peger i den forbindelse på fire forhold, der har betydning for folks villighed til at flytte sig efter arbejdet. - Vi skal have en offentlig trafik, der fungerer. Det nytter ikke, at folk skal vente på bussen eller toget gang på gang, og med hensyn til den private bilist skal vejnettet være af en standard, så vi ikke tilbringer halve timer i bilkøer, siger cheføkonomen. Lang afstand til jobbet vil dog altid betyde længere tid væk hjemmefra, og derfor skal de offentlige institutioner, især børnehaver og vuggestuer have udvidet åbningstiden. - Og andre myndigheder skal i det omfang, det er muligt, byde på selvbetjening via digital forvaltning, tilføjer han. Endelig anbefaler Dansk Erhverv en generel forhøjelse af transportfradraget. - Et forhøjet befordringsfradrag har vist sig at være en stor succes. Eksempelvis er pendlingen fra nordjyske kommuner steget markant siden 2003, mens ledigheden i området samtidig er faldet mere end i resten af landet, siger Jens Brendstrup. I Nordjylland gælder det forhøjede transportfradrag kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev-Dronninglund og Vesthimmerland. Fradraget indebærer, at der gælder den samme fradragssats for kørsel over 100 kilometer dagligt som for kørsel mellem 24 og 100 kilometer. Ordningen gælder foreløbig frem til 2013. Udover bedre vilkår for pendlere peger Dansk Erhverv på behovet for at fastholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet. Efter at beskæftigelsen længe er steget, vil det ifølge Dansk Erhverv snart gå den anden vej som følge af et fald i arbejdsstyrken.