Det skal være nemt

Opfatter vi det som nemt at sortere affaldet bliver mere lagt til genbrug

For at lokke danskerne til at sortere mere affald, kan man arbejde på tre fronter, mener Claus Pedersen fra Econet. Man kan for det første prøve at give os mere viden om, hvordan man sorterer og hvilken konsekvens, det har for miljøet. En anden mulighed er at bearbejde vores holdninger til miljøet, forurening og CO2udledning over en lang årrække, men vigtigst er, at det skal opleves som let for os at sortere. - Når beholderen til glas står meget tæt på ens bopæl, oplever vi, at det er nemt at komme af med affaldet. Der skal ikke meget til, før vi oplever, at det bliver besværligt. Hvis papircontaineren bliver hentet inde i gården, sorterer folk mere papir, end hvis de en gang om måneden skal køre containeren ud på gaden, så den kan blive tømt, forklarer Claus Pedersen. I Aalborg Kommune er man i færd med at stille papircontainere op ved alle enfamiliehuse for at indsamle mere papir, men man har endnu ikke tal for, hvor meget mere papir, der bliver genbrugt med den nye indsamlingsmetode. Det skal ikke kun være nemt at gøre det rigtige, det hjælper også, hvis det er besværligt at gøre det forkerte, mener Claus Pedersen. - Hvis skraldespanden er lille, bliver vi nødt til at sortere aviser og glas fra, så vores køkkenaffald kan være i sækken. Hos enlige, ældre og folk med en stor affaldsspand er der plads til, at der kan smutte mere papir og haveaffald i. En mindre beholder tvinger os til at sortere mere, erfarer Claus Pedersen. - Et af de steder der virkelig er penge og ressourcer at spare er, hvis man kun tømmer skraldespanden hver anden uge. Det sparer transporten af affaldet, og det får folk til at sortere mere papir fra til genanvendelse, siger Torben Nørgaard, teknisk chef hos AVV. En almindelig husstand betaler omkring 2000 kr. om året for at få tømt skraldespanden og den regning ville kunne blive 5-600 kr. mindre, hvis alle kun fik afhentning hver anden uge. Halvdelen af denne besparelse vil ligge på brændstofudgifter mv. til transporten. Kommunen betaler afgifter til staten, hvor det er dyrest at sende affaldet til lossepladsen eller til forbrænding. Så her ligger en motivation for kommunen til at få borgerne til at sortere endnu mere affald.