EMNER

Det skal være rart at være barn i Skørping!

BØRNEPASNING:I NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 22. august udtaler formanden for børn, skole og kulturudvalget, Leon Sebbelin, at budget 2004 som følge af lavere børnetal og lavere pasningsbehov kan nedjusteres med en mio. uden at sænke serviceniveauet. Endvidere udtaler Leon Sebbelin, at hverken forældre eller ansatte behøver at frygte, at der er taget en politisk beslutning om at skære ned, og at der udelukkende er tale om en rent børnetalsbestemt tilpasning af normeringen. Vi var tilfredse med denne udmelding, men må udtrykke stor bekymring for konsekvenserne af, at der yderligere skal findes besparelser på 450.000 kr. på børn, skole og kulturområdet, som vi nu er blevet orienteret om. Vi har svært ved at se, hvordan vi skal leve op til kommunens egen målsætning for området, hvis der gennemføres besparelser, der rammer daginstitutionerne og skolefritidsordningerne. Af Skørping Kommunes sektormålsætning, fremgår det, at det skal være rart at være barn i Skørping Kommune og at forældrene skal være trygge ved at sende deres barn i kommunal pasning. Endvidere fremgår det, at Skørping Kommunes pasningstilbud skal være af en standard, som gør at børnene har gode, sikre og sunde rammer at færdes i. Allerede i dag er arbejdsforholdene for den enkelte medarbejder så pressede, at det er vanskeligt at yde den service, børnene og forældrene har krav på. Vi skal derfor opfordre dig som politiker til at sikre, at besparelserne ikke rammer vores område. Ligeledes ville det have været ønskeligt, hvis kommunen havde udnyttet situationen med faldende børnetal til at forbedre normeringsforholdene i institutionerne, som gennem de seneste år har fået mange nye arbejdsopgaver uden tilførsel af personaleressourcer.