Det Sker, Aabybro

I DAG 19 Gjøl Hallens mødelokale: Ekstraordinær generalforsamling i Gjøl Rideklub. 19 Sognegården, Nørhalne: Kurveflet med papir. 19-21 Hotel Søparken, Søparken 1, Aabybro: Konference om den nordjyske infrastruktur med specielt lys på Jammerbugten. Arr.: Jammerbugt Kommune. 19.30 Forsamlingshuset, Birkelse: Viseaften med Asbjørn Høgholm. Arr.: Landsbyhaven og Vedsted Friskole. I MORGEN 12.30 Hjorts Hus: Seniordans. Arr.: Birkelse Pensionistforening. 19 Nørhalne Skole: Åbent sløjdværksted.