EMNER

det sker

I DAG 10 - 12 Aabybro Ungdomsskole: Sæt børnene i gear. Arrangør: Sund By. 14 Nordjyllands MedieCenter: Den Blå Biograf viser børnefilmen Bjørne Brødre. Kl. 16 Voksenfilmen Paranoia. 19 Biersted Borgerforening: Banko.Arrangør: Biersted Borgerforening. I MORGEN 07.30 Gjøl, Birkelse og Ryaa: Indsamling af pap og papir til genbrug. 09.30 Vedsted Bibliotek: Musikalsk legestue for 0-3 årige. 14 - 16 Aabybro Hallen. Sæsonstart sølvarbejder. Arrangør: Ældre Sagen. 15 Elmevej, Aabybro: Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening har åbent arkiv. 19 GjølHallen: Tilmelding til badminton for motionister. 19.30 Hjorts Hus, Birkelse: Præmiewhist. Arrangør: Birkelse Håndværker- og Borgerforening.