Biersted

det sker

i DAG 14 - 16.30 Hjorts Hus, Birkelse: Leo og Tage underholder. Arrangør: Birkelse Pensionistforening. 19 Aabybro Hallens selskabslokale: Møde for flexjobber. 19.30 - 20.30 Aaby Missionshus: Bedemøde. Arrangør: Indre Mission. i morgen 09.30 Gjøl Bibliotek: Syng og leg for 0-3 årige med Lene Frederiksen. Arrangør: Biblioteket. 13.30 Biersted Aktivitetscenter: Hyggedag og banko. Arrangør: Aabybro, Biersted, Nørhalne og Gjøl Pensionistforening. 19.30 Aabybro Bibliotek: Ordblindeklubben har åbent hus. 19.30 Vedsted Sognegård: Lærer Jette Thinggaard fortæller om sin rejse til Mongoliet. Arrangør: Menighedsrådet.

Forsiden