EMNER

det sker

I DAG 09.30 Biersted Skole: Biersted kommunale dagpleje slår katten af tønden i legestuen. 09.30 Nørhalne Hallen: Musikalsk legestue for 0-3 årige.Arrangør: Biblioteket. 13.30 AabybroHallen: Ældre i Bevægelse har spil, gymnastik og hygge. 13 Biersted Aktivitetscenter: Tøjdemonstration af Bente Dal. Arrangør: Centerrådet. 14 Hjorts Hus, Birkelse: Film. Arrangør: Birkelse Pensionistforening. 19 Gjøl Marinecenter: Motorkursus for sejlere.Arrangør: LOF. 19 GjølHallens cafeteria: Gjøl GB har generalforsamling. 19.30 AabySognegård: Sogneaften med Finn Chjristiansen, Kirkens Korshær om Skurbyen.Arrangør: Menighedsrådet. I MORGEN 13.30 Biersted Aktivitetscenter: Hyggedag og banko. Arrangør: Aabybro, Biersted, Nørhalne og Gjøl Pensionistforening. 19 - 21 Gjøl Marinecenter: Elkursus for sejlere.Arrangør: LOF. 19.30 Nordjyllands MedieCenter: Aabybro Antennelaug har generalforsamling. 19.30 Aaby Kirke: Barokkoncert. 19.30 Hjorts Hus, Birkelse: Birkelse Vandværk har generalforsamling. 19.30 Birkelse Kro: Ryaa Vandværk har generalforsamling. 19.30 GjølSognegård: Indre Mission på Gjøl har generalforsamling. 20 Gjøl Kro: Gjøl Nordre Transformatorforening har generalforsamling. 20 Fremad Nørhalnes klubhus: Mette Bach udstiller. Arrangør: IFNs Kunstvenner.