Birkelse

det sker

I DAG 07.30 Gjøl, Birkelse og Ryaa: Indsamling af pap og papir til genbrug. 09.30 Vedsted Bibliotek: Musikalsk legestue for 0-3 årige. 14 - 16 Aabybro Hallen. Sæsonstart sølvarbejder. Arrangør: Ældre Sagen. 15 Elmevej, Aabybro: Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening har åbent arkiv. 19 GjølHallen: Tilmelding til badminton for motionister. 19.30 Hjorts Hus, Birkelse: Præmiewhist. Arrangør: Birkelse Håndværker- og Borgerforening. I MORGEN 13 AabybroStadion: Motionsdag for seniorer. 19 Gjøl Hallen: Gjøl GB har sæsonstart i linedance. 19Aabybro Bibliotek: Italiensk kultur- og vinaften.Arrangør: LOF. 19.30 Limfjordsgade 52, Gjøl: Sæsonstart blomsterbinding.Arrangør: LOF. 19.30 Aaby Sognegård: Kurt Christensen fortæller om "Tror vi på den samme Gud i alle religioner". Arrangør: Menighedsrådet.