det sker

I DAG 9 AabybroHallen: AaHK har hjemmestævne.Kl. 13.20 JS damer -ASV. 9 Hobbyhuset, Nørhalne: Lær at lave 3D-kort. Arrangør: LOF. 19 Biersted Kro: Banko.Arrangør: BIersted Borgerforening. I MORGEN 07.30 Nørhalne by: Indsamling af pap og papir til genbrug. 15 Elmevej 3, Aabybro: Aaby Sogns Lokalhistoriske Arkiv har åbent arkiv. 19.30 GjølKro: Venstres vælgerforening på Gjøl har generalforsamling. 19.30 Hjorts Hus, Birkelse: Præmiewhist. Arrangør: Birkelse Håndværker- og Borgerforening.