det sker

I DAG 12.30 Aabybro Hallen: Ældre i Bevægelse i motionscenter, hal og selskabslokaler. 14 Hjorts Hus, Birkelse: Banko. Arrangør: Birkelse Pensionistforening. 19 Sund By, Aabybro: Rygestopkursus starter. 19.30 Fremad Nørhalnes klubhus: Generalforsamling. 19.30 Gjøl Sognegård: Start på voksenkor. Arrangør: Gjøl Kirke. I MORGEN 13.30 Biersted Aktivitetscenter: Aabybro, Biersted, Nørhalne og Gjøl Pensionistforening har hyggedag og banko. 14.15 Aabybro Plejehjem: Syng Sammen med Kurt Gregersen. Arr. Vennekredsen. 15 Aabybro Bibliotek: Litteraturkreds.Arrangør: LOF og biblioteket. 19 GjølSognegård: Opstart af ungdomskor. Arrangør: Kirken. 19 Aabybro Friskole: Sæsonstart Harmonikaorkestret.Arrangør: Aabybro Musikforening. 19 Nørhalne Forsamlingshus: Borgermøde. Arrangør: Nørhalne Borgerforening, NørhalneErhvervsforening, Lokale Rødder. 19 AabybroSkole øst: Sy dit eget tøj med Winnie Pedersen.Arrangør: LOF. 19.30 Birkelse IFs klubhus: Birkelse IFs Venner har generalforening. 19.30 Aabybro Bibliotek: Litteraturkreds.Arrangør: LOF og biblioteket.

Forsiden