Det skrev psykiaterne om medicin

Chokerende udmeldinger fra lægerne.

- Der luges for sjældent ud. - Der er en tendens til ikke at få seponeret gammel medicin, men lægge oveni - Det kræver mere tid og flere observationer at gennemføre en vellykket omlægning til monoterapi og reduktion af dosis. - Ukritisk eller afmægtig medicinering. - Der er for få timer og for lidt uddannelse af personalet til at tale med patienterne. - I akutte situationer griber man alt for ofte til at øge medicinen. - Accelererede indlæggelsesforløb bevirker, at patienterne udskrives med for megen medicin både med hensyn til antal præparater og dosis.