EMNER

Det sociale betyder meget for studiet

En studenterstudievejleder skal gøre det nemmere for nye studerende at falde til

HJØRRING:At have det godt rent socialt betyder meget for udbyttet af ens studium. Det ved man på Vendsyssel Sygeplejeskole, så derfor gør man en ekstra indsats for, at nye studerende hurtigt skal komme til at føle sig hjemme på skolen. Blandt andet har man en studenterstudievejleder. - Jeg er sådan en de studerende kan gå til, hvis de ikke vil gå til de rigtige studievejledere, siger Suzannah Hansen, som selv går på 4. semester. Siden november sidste år har hun haft tjansen som studenterstudievejleder. Det betyder, at hun har træffetid på mobiltelefonen hver dag fra 14 til 22. - Den lange træffetid skyldes, at det skal være sådan, at de kan få fat i mig - også efter arbejdstid, når de kommer ud i praktik. For den tid er faktisk lige så frustrerende som de første uger her på skolen, forklarer Suzannah Hansen. 7. februar begyndte 62 nye studerende på den tre et halvt-årige uddannelse til sygeplejerske. Men allerede to uger før mødtes 42 af dem til et forkursus. - Det er et tilbud om at få genopfrisket sin biologi på C-niveau. Det valgte jeg og det var en dejlig blød start, hvor man kunne vænne sig til at studere, siger Lene Mortensen, som bor i Aalborg. Suzannah Hansen fungerer også som tutor for de nye studerende, og hun er den, der sammen med de øvrige tutorer er med til arrangere en rustur, hvor de nye studerende kan lære hinanden at kende og at samarbejde. - Vi var to dage i Rubjerglejren i Nr. Lyngby. Det var sådan en ryste-sammen-tur, siger Sara Møller Jakobsen, som er en anden ny studerende på sygeplejeskolen. Rusturen er sådan nærmest obligatorisk. - Turen er grobund for, at man kommer til at trives med dem, man skal studere med. Det kan godt blive svært, hvis man allerede melder sig ud der, mener Suzannah Hansen. De første uger på studiet på Bidstrupvej er specielt beregnet som studieintroduktion, hvor de studerende skal præsenteres for skolen, lærerne, studiet og forskellige former for studieteknik. Når de egentlige studier har været i gang nogle uger, så er tutorerne der igen med et arrangement: - Vi arrangerer en fælles fredagsfrokost, hvor vi spiser og taler sammen. Her kan de nye få lejlighed til at spørge om alt muligt, siger Stinna Færch, som også er tutor. Til sommer er hun færdiguddannet sygeplejerske. Der er god grund til at prøve at gøre de studerende glade for studiet, idet frafaldet - som på andre videregående uddannelser - i øjeblikket ligger på mellem 25 og 33 pct.