Det sociale budget skrider

Klassiske ekstraudgifter på næsten 10 millioner kroner

AARS:Det gjorde ondt, men der var ingen udvej. Byrådet måtte på årets sidste byrådsmøde vedtage en ekstrabevilling på syv millioner kroner for at få det kommunale regnskab til at hænge sammen i 2003. Ifølge den seneste kommunale vurdering af økonomien vil året slutte med et minus på 5,6 millioner kroner på kassebeholdningen. Det er ikke mindst på det sociale område, at kronerne er rullet hurtigere ud af kassen end forventet. - Der skal ikke lyde nogen kritik af formanden herfra, sagde socialdemokraternes gruppeformand Martin Glerup. - Overskridelsen på de 10 millioner kroner er sket på områder, hvor der er tale om bundne opgaver, erkendte han. De helt store ekstraposter for socialudvalget har eksepelvis været foranstaltninger og anbringelser af børn og unge. Kontoen er skredet med fire millioner kroner, blandt andet fordi tre børn er blevet anbragt på døgnsinstitution og to børn er optaget i Specialgruppen Mejsevej. Udvalget har heller ikke kunnet undgå at bruge små tre millioner kroner ekstra på ældreområdet - heriblandt 2,2 millioner kroner til vikarer for langtidssyge medarbejdere. Det har kostet en uventet million at overtage centralkøkkenet fordi det daglige antal udleverede portioner ligger 60 under budgettet. En tredie stor post er førtidspensioner, som forventes at komme til at koste to mio. kr. mere end beregnet. Venstres gruppeformand Jan Dyregaard konstaterer at overskridelsen af kommunens budget med et godt jysk udtryk er, hvad man kan kalde lidt træls. - Men vi ved at der bliver gjort et stort arbejde for at få tingene til at hænge sammen. Ernst Pindstrup bad om, at der bliver taget aktivt fat, så fremtidens budgetter ligner virkeligheden. - Ellers spærrer overskridelserne for, at vi kan gøre det vi vil i kommunen. Socialudvalgsformand Henriette Qvist(V) garanterede, at udvalget gør, hvad det kan. - Og andre er velkomne til at komme med input.