EMNER

Det sorte guld i statskassen

Hvem gjorde den bedste forretning? A.P. Møller Mærsk eller den danske stat? Spørgsmål med flere svarmuligheder så længe svaret er politisk betinget. Den ideologiske uenighed kom klart til udtryk, da den nye aftale om Nordsøolien mellem A.P. Møller og den danske stat i går blev offentliggjort. Til højre for midten var der bred tilfredshed med aftalen, der indbærer en ekstraindtægt til statskassen på cirka to milliarder kroner om året fra 2004 plus en forlængelse af A.P. Møllers koncession med 30 år fra 2012, når den nuværende koncession udløber. Socialdemokraterne var lidt valne, dog ikke afvisende. SF og Enhedslisten var klart imod både pris og det faktum at udvindingen af olien i den danske undergrund ikke er på private hænder. Om staten har gjort en tilstrækkelig god forretning må eksperter vurderer. Det, der umiddelbart er grund til at glæde sig over, er, at både regeringen og et flertal i Folketinget, inklusiv Socialdemokraterne, er enige om, at milliarderne fra det sorte guld fra Nordsøen skal bruges til at afdrage den statsgæld, der for alvor har trykket os siden de glade tressere, da den offentlige forbrugsfest tog sin begyndelse med tilskud og fradrag af næsten enhver tænkelig art. I dag strammer den offentlige økonomi helt ud i samfundets kroge. Budgetter og forbrug skal trimmes og reguleres, så de, der virkelig har behov for hjælp, også får det. En velfærdskommission er nedsat med det formål at sanere og modernisere velfærdsstaten, at finde udveje for at få udgifter og indtægter til at nå sammen samtidig med at al snakken om skattenedsættelser ikke ender i det rene løftebrud. Åbenlyst fristende kunne det vel være at lægge afstand til dårlige meningsmålinger med kortsigtede, men populære antispareforanstaltninger. Som almindelig samfundsborger er der derfor i det mindste fire gode grunde til at glæde sig: Der kommer penge i statskassen. Pengene bruges til at nedbringe vor gæld, hvorved vi sparer renter. Og hvorved vi rent faktisk bliver rigere og får bedre råd til at værne om et samfund, et fællesskab, hvor vi tager hånd om hinanden.