EMNER

Det sparsommelige EU

BUDGET:For en måneds tid siden sad jeg til kl. 3 om natten og forhandlede EU's budget for 2012. Det er krisetider, så det var en hård omgang. Resultatet var en moderat stigning på budgettet på 1,86 %. Det er lavere end inflationsraten i EU, og selvom sparsommelighed er godt, kan det faktisk resultere i forsinkede betalinger til fx danske forskningsprojekter. Man bliver ofte mødt med argumentet om, at når medlemslandene skærer ned, skal EU så sandelig gøre det samme. Men hvordan står det egentlig til i medlemslandene? Ja, hvis man ser på Finansministeriets seneste budgetoversigt, stiger udgifterne på den danske finanslov fra 2011 til 2012 med godt 3 %. Ser man på hele EU er de nationale budgetter steget med 62 % over de seneste ti år, mens EUs budget er steget med 37,5 % - og det vel at mærke i en periode, hvor EU er udvidet med 10 nye og relativt fattige medlemsstater. Det er ikke sparsommelighed folk først tænker på, når de hører om EU. Men når man graver lidt ned i tallene, viser det sig, at problemer med overforbrug først og fremmest findes på de nationale budgetter, ikke EUs.