Det står sløjt til

Nu kan det ikke vente længere – vi skal have forpligtende mål for bedre sundhed,

FOLKESUNDHED:Nu kan det ikke vente længere – vi skal have forpligtende mål for bedre sundhed, større lighed i sundhed og bedre behandling af kronisk syge. Alle, der har noget med sundhed at gøre, ved det godt. Det står sløjt til med folkesundheden i Danmark. Middellevetiden er den laveste i Vesteuropa – og Danmark er sundhedsmæssigt fortsat placeret i bunden sammenlignet med andre OECD lande. Hver eneste dag dør der i gennemsnit 55 danskere af sygdomme, der kunne være undgået. Og én ud af tre danskere lever i dag med en kronisk sygdom som kræft, lungesygdomme og diabetes, der markant forringer deres livskvalitet. Derfor foreslår SF i Folketinget, at vi politikere for en stund begraver stridsøksen - og for Danmarks og danskernes skyld erkender, at vi er nødt til at opprioritere forebyggelsesindsatsen markant fremover, hvis vi vil have nogle som helst forhåbninger om f.eks. at nedbringe antallet af kroniske sygdomme. Vi har ikke verdens bedste sundhedsvæsen. Og vi har ikke sundhedsresultater i verdensklasse. Men med den rette indsats og prioritet kan vi godt løfte udfordringen! I Regeringens Folkesundhedsprogram fra 2002 markerer regeringen tilsyneladende en vilje til at prioritere sundhedsfremme og forebyggelse. Men desværre er der endnu ikke sket noget særligt på området – og det skyldes blandt andet, at der endnu ikke er fastsat konkrete mål Derfor ønsker SF, at der udarbejdes et nyt sundhedspolitisk program, hvor der fremgår konkrete og målbare mål for bedre sundhed, som staten, regioner og kommuner skal forpligtes til at gennemføre. Programmet skal indeholde årlige delmål, succeskriterier og statusopgørelser frem til år 2018. I SF vil vi have følgende mål over de næste 10 år. Andelen af rygere ned på 15 %, og antallet af unge der begynder at ryge skal være halveret. På samme måde vil vi udjævne den sociale ulighed i sundhed med 50 % og reducere antallet af kronisk syge med 10 pct. Vi foreslår også, at der senest i 2013 i alle kommuner tilbydes systematisk opsporing af kronisk syge borgere. Dette betyder at de kommunale rehabiliteringstilbud til kronisk syge skal være fuldt udbygget. Denne indsats omfatter f.eks. patientskoler, hvor de kronisk syge og deres pårørende gennem råd, vejledning og støtte kan få hjælp til et bedre liv. Disse konkrete målsætninger er nemlig en betingelse for, at det danske samfund forpligter sig nationalt, regionalt og kommunalt, til at gøre noget ved danskernes lave middellevetid, det stigende antal kronisk syge og den sociale skævhed i befolkningens sundhed! Og at vi arbejder i samme retning. Et øget ambitionsniveauet hvor vi tør fastsætte konkrete mål og krav til kvalitet er vejen frem, hvis vi virkelig vil opleve en fremgang i danskernes sundhed. Et øget ambitionsniveau betyder også, at vi fremover skal afsætte markant flere penge af til forebyggelse. Det nytter altså ikke at afsætte et lille symbolsk beløb til forebyggelse, som regeringen hidtil har gjort. Det kommer vi ikke langt for. Til en forebyggelsesindsats og en kronikerindsats vil vi fra SF’s side give 1 mia. kroner om året, de næste 10 år. Men pengene vil komme mange gange igen i fremtiden – idet færre vil være syge og være væk fra deres arbejde, og livskvaliteten for mange løftes enormt. Så der er tale om en menneskelig og økonomisk særdeles klog investering.