Aalborg

Det stod der dengang

Det er nemt at forlade biblioteket med bøger i tasken uden om systemet, skrev Aalborg Stiftstidende for 25 år siden og illustrerede det således. Arkivfoto: Grete Dahl

Det er nemt at forlade biblioteket med bøger i tasken uden om systemet, skrev Aalborg Stiftstidende for 25 år siden og illustrerede det således. Arkivfoto: Grete Dahl

Aalborg Stiftstidende torsdag 29. Juli 1982: Der stjæles bøger som aldrig før på bibliotekerne, og der er flere titler, end bibliotekarerne bryder sig om at tænke på, som man kun har et enkelt eksemplar tilbage af. Især faglitteratur forsvinder fra hylderne, enten fordi folk beholder bøgerne, eller fordi de er taget med hjem uden om det normale lånesystem. Det oplyser vicestadsbibliotekar Knud Madsen, Aalborg. Biblioteket har netop kørt en retssag mod en ung 23-årig aalborgenser, som havde taget seks bøger med hjem uden om ekspeditionen. Bøgerne har en værdi af 1100 kroner, og den 23-årige fik en bøde på 2000 kroner. Aalborg Stiftstidende Fredag Aften den 29. Juli 1932: Da et Par Betjente en Nat ved 3-Tiden patruljerede i den østlige Bydel i Aalborg, fik de Færten af en Smugkro. For uden Værtinden traf man en Mand og en Kvinde. Sagen var i Dag til Behandling i Retten, hvor der blev afgivet saa modstridende Forklaringer, at Dommeren kraftigt maatte minde om, at Straffen for falsk Vidneforklaring er Forbedringshus. Det endte med, at Værtinden idømtes en Bøde paa 100 Kr. Denne Dom appellerede hun straks til landsretten. Aalborg Stiftstidende 1832. 29. juli: For 175 år siden kunne de udenlandske nyheder antage næsten dommedagsagtige dimensioner: Staden Hamanda i tyrkisk Asien er bleven oversvømmet af en hidtil aldeles ubekjendt Art Slanger, hvis Bid øjeblikkelig har Galsenskab, og inden meget kort Tids Forløb, Døden til Følge. Byens Gader ere besaaede med døde Kroppe, der fortæres af Hunde og Jakaler. De forfærdede Indvaanere vide i deres Angst ikke, hvorhen de skulle vende sig.