Virksomhedsøkonomi

Det største marked

I de seneste to årtier har det indre marked udviklet sig til det største marked i verden og bidraget til at styrke den europæiske økonomi og virksomhedernes konkurrence evne, skrives der i debatpjecen ¿EU¿s indre marked¿ fra DI.

Betydningen af det indre marked er enorm, idet den totale handel i 2006, ifølge DI, var på ca. 2000 milliarder euro, og denne vareomsætning gav beskæftigelse til mere end 30 millioner borgere i EU, der har et arbejde, der kan relateres til samhandlen inden for dette marked, og i Danmark drejer det sig angiveligt om ca. 500,000 arbejdspladser. Men det samlede potentiale er større, så markedet er ikke færdig med at udvikle sig, da der stadig er barrierer, der hindre eller belaster virksomhederne i deres virke. Det anslås, at der pt. ligger en yderligere omsætning til en værdi i markedet på ca. 550 milliarder euro, og manglen på denne tilvækst skyldes angiveligt, områder der ikke helt er underlagt fælles lovgivning i EU, men også i de områder, hvor der er ensartet EU lovgivning, stødes der på nationale barrierer, og der er ligeledes problemer med offentliggørelse af offentlige indkøb, det antydes, at otte ud af ti offentlige indkøb ikke offentliggøres i EF Tidende. Jeg mener, der er opnået flotte resultater til dato, og de vil ikke blive mindre med udvidelsesmulighederne i EU, og med et servicedirektiv og andre tiltag gives der gode muligheder til fornyet aktivitet, i et indre marked der er en af de mest konkrete succeser i EU, og hjælper Europa med at imødegå det 21. århundredes udfordringer. Et åbent, integreret og konkurrencedygtigt indre marked vil anspore til økonomisk vækst og sunde handelsforbindelser og dermed skabe muligheder og arbejdspladser. Markedet vil fremme europæernes interesse og værdier i en global tidsalder, og det vil blive ledsaget af reel adgang til vigtige tjenesteydelser, høje sociale standarder og miljøstandarder og høje niveauer for investeringer i forskning og uddannelse. Med alle berørte parters og alle forvaltningsniveauernes fælles indsats vil det indre marked vise, hvad Europa konkret kan betyde for borgerne. Det gælder om, at sikre prioriteringerne, og det gælder om styrke de sociale og arbejdsmæssige gevinster ved markedet, og det gælder støtten til adgangen for tjenesteydelser af almen interesse. Endelig vil en effektiv funktion og ensartethed i det indre marked samt en yderligere styrkelse få stor indflydelse på den kraft, EU skal have på den globale scene.