Skolevæsen

Det støver stadig i Vebbestrup

Spildevand og regnvand skal adskilles i to ledninger, og om to-tre uger lægges asfalt på

VEBBESTRUP:Gravemaskinerne fra M. Nielsen A/S i Ranum hvirvler for tiden sensommerstøvet op over alt i Vebbestrup, men navnlig slipper man ikke hostende eller smånysende fra en spadseretur ad den grushumplede Ndr. Truevej med de to skoler. Og NT-bussen må opgive sit sædvanlige stoppesteds-ærinde på Kirkevej og i stedet gøre sin entré ind over gårdspladsen ved Hedegaard Agro, runde Smedegården og samle skolebørn op nær bageren. Ikke alle i byen tager de øjeblikkelige besværligheder med lige oprejst pande. - Vi har da haft klager fra berørte borgere, men telefonerne har på ingen måde været rødglødende. Folk viser gennemgående god forståelse for, at det selvfølgelig giver nogle gener, når gravemaskinerne arbejder flere steder på samme tid, byen roser ingeniør Preben Poulsen fra Arden Kommune og lover, at det værste vil være overstået om to-tre uger. Tostrenget Missionen går ud på at adskille spildevandet fra overfladevandet - regnvandet. Gøre det enstrengede ledningsnet tostrenget, således som kommunen allerede i en årrække pr. automatik har gjort det i nye udstykninger. Men somme steder i Vebbestrups ældre bydele giver det gamle enstrengede ledningsnet, som leder regnvand og spildevand i samme pærevælling, problemer. Med mellemrum og i ednkelte tilfælde nogle gange om året, har beboere i Vebbestrup oplevet oversvømmelse i deres kælder, fordi ledningsnettet simpelt hen ikke er gearet både til at huse spildevand og kraftige regnskyl. Men det vil snart være fortid i Vebbestrup, hvor arbejdet reelt begyndte i november i fjor. Her regulerede amtet forløbet af Hobrovej med byporte og vejindsnævringer for at tvinge farten på den gamle hovedvej ned på strækningen gennem byen. Og da asfalten skulle pilles af Hoorbvej, tog kommunens folk samtidig fat på at renovere eller rettere: separere ledningsnettet på selvsamme strækning. Lundgaard Hedevej Den anden af i alt fire etaper blev indledt i det tidligere forår, hvor frosten var ved at slippe sit tag i jorden. Da lod man den på daværende tidspunkt stærkt medtagne asfalt på Lundgaard Hedevej fjerne på de par hundrede meter af vejen, som løber ind i Vebbestrup. Også her kommner asfalten på i løbet af to-tre uger, og omkring det tidspunkt sættes den nyetablerede pumpestation i værk. Den er forbundet med den eksisterende pumpestation på Mosevej, hvorfra spildevandet ledes til det centrale rensningsanlæg i Oue. Pumpestationen på Lundgaard Hedevej giver spildevandet et bedre fald og øger dermed dets passage gennem nettet. Mens spildevandet således i sit eget rørsystem lister ad Oue til, ender det uskyldsrene regnvand i vådområdet nær Mosevej, hvortil overfladevandet fra Bøgegade og Birkegade i forvejen havner. Den proces fremmes via en nyetableret pumpestation ved parkeringspladsen nær Vebbestrup Skole på Ndr. Truevej. Når affalten om to-tre uger lægges på, betyder det ikke, at syv millioner kroners opgaven i Vebbestrup er afsluttet. Til foråret venter fjerde og sidste etape, der handler om at separat-kloakere på den resterende del af Sdr. Truevej samt sideveje. I samme ombæring gøres ledningsnettet på Lærkegade, Mosevej, Panduouras Vej samt en mindre stump af Bettebyen tostrenget.