Det støver stadig

Beboere i nye andelsboliger trætte af jordfygning

FREDERIKSHAVN:Beboerne i de nye andelsboliger på hjørnet af Øster Dal Vej og Suderbovej er godt trætte af deres nabo mod vest. Naboen er entreprenørfirmaet Trigons oplagsplads, hvor der ligger bjerge af jord, sand og grus. Formanden for andelsboligforeningen Midgårdsparken skriver i et brev til teknisk forvaltning, at det om sommeren er umuligt at have et vindue åbent, hvis det bare lufter en smule, fordi støv og partikler føres direkte ind i husene med vestenvinden. Beboerne har også haft støjgener fra oplagspladsen. Poul Poulsen skriver, at der hen over sommeren 2005 var voldsom trafik til og fra oplagspladsen med store lastvognstog og kraftige arbejdsredskaber, der jævnligt flyttede rundt med materialerne på pladsen. Trafikken med op til 18-20 tons lastbiler belaster ikke blot miljøet. Beboerne i andelsboligerne er også bekymrede for, at den skal resultere i sætningsskader på sokler og murværk. Henvendelsen fra andelsboligforeningen behandles af plan- og miljøudvalget på dets møde mandag. Teknisk direktør Mikael Jentsch indstiller, at kommunen tager miljølovens bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger i brug. Men teknisk direktør foreslår også, at kommunen på sigt sætter en mere effektiv stopper for støvgenerne. Oplagspladsen er etableret på kommunens jord, så kommunen kan opsige lejemålet opsige lejemålet. Det har plan- og miljøudvalget dog ikke beføjelse til. Derfor foreslår teknisk direktør, at udvalget lader en opfordring herom gå videre til teknisk udvalg, som er ansvarlig for kommunens udlejning af fast ejendom.