Det store frikvarter venter

Fremmedsprogskonsulenten har synopsis til næste kapitel i sit liv

Britta Skov - i dramacentret, hvor sprogelever henter oplevelser og troen på, at de godt kan. Foto: Lars Pauli

Britta Skov - i dramacentret, hvor sprogelever henter oplevelser og troen på, at de godt kan. Foto: Lars Pauli

AALBORG:19 års arbejde i fremmedsprogenes tjeneste slutter på torsdag, når skolekonsulent Britta Skov takker af for at tage hul på et nyt kapitel i sit liv. Afgangen markeres med reception på skoleforvaltningen. Det store frikvarter venter. Der er skrevet synopsis for fremtiden. Til Australien I næste måned rejser hun og manden til Australien for at besøge børnebørn og en søn, der underviser på Universitetet i Melbourne. Derefter vil hun skrive en bog om sin barndom tænkt til børnene. Hun har sat sig for at lære flydende italiensk. Nok mest mundtligt inspireret af mange rejser i Italien. Og så er der altid sommerhuset i Tversted. Det er udsigten til at selv at sætte dagsordenen, der motiveret hende til at tage beslutningen om allerede som 60-årig at forlade det job, som har været hende en daglig glæde og udfordring. Hun er et sprogmenneske og har arbejdet videre på de sprogfærdigheder, hun tilegnede sig i tysk og fransk på linje, da hun forlod Aalborg Seminarium som nyuddannet lærer i 1969. Hun søgte årskurser og oplevede heldet ved at være fra en tid, da man fik det, man søgte. 18 lande i Europa Som ansvarlig for den internationale dimension i folkeskolerne sprogundervisning har hun nået at besøge 18 lande i Europa, fortrinsvis Aalborgs venskabsbyer. Hun har holdt et hav af kurser for kolleger i udlandet samt også herhjemme, specielt om lovtolkning. Drivkraften har hele tiden været eleverne. Forudsætningen for, at de bevarer lysten til at lære fremmedsprog, er, at de oplever succes med at udtrykke sig. Det skaber både glæde og selvværd. Her kommer dramaet ind i billedet. Britta Skov har været medleder af Skolernes Dramacenter, hvor hun har stået for udviklingen af fremmedsprog og drama. Det er bl.a. sket gennem årlige dramadage i engelsk, tysk og dansk med besøg af udenlandske dramapædagoger. Langvarig proces At lære fremmedsprog er en langvarig proces og nøglen, der åbner døre til verden. Det gælder til rejser, oplevelser, it, computerspil og internationalt samarbejde. Og engelsk alene gør det ikke. Det er nødvendigt at lære mindst to fremmedsprog på et højt niveau. Britta Skov forventer, at der bliver rettet op på tingene i gymnasiet, hvor sprogene har været nede i en bølgedal under den nye gymnasiereform. - Man kan ikke begynde på et sprog i gymnasiet og nå at komme op på et tilstrækkeligt brugbart niveau, siger hun. Flere prøver Lige nu går overvejelser fra centralt hold på at rette ind efter Pisa-undersøgelser, der har vist, at danske børn ikke er så gode til det formelle. Der arbejdes på, at der skal være både skriftlige og mundtlige afgangsprøver i alle fremmedsprog i folkeskolen. Alle børn har engelsk som obligatorisk fag allerede fra 3. klasse, og det bliver sandsynligvis endnu tidligere. Som andet fremmedsprog kan vælges mellem tysk og på 8-10 kommuneskoler i Aalborg fransk. Det anslås, at ca. 90 pct. vælger tysk og kun 6-8 pct. fransk. Enkelte slipper for andet fremmedsprog, hvis der er indlæringsproblemer.

Forsiden