Det svære regnestykke

Regnestykket bag Vision Hadsund Skole ser - meget forenklet - således ud. Udgifter: 109 mio. kr. til byggeri af ny skole, svømmehal og gymnastiksal. 29 mio. kr. til tilbagekøb af kulturhus, biograf, bibliotek, PPR-lokaler, Sund By-butik osv. efter endt ombygning af den gamle skole. Total: 138 mio. kr. Finansiering: Salg af gamle bygninger: 50 mio. kr. Lån af Indenrigsministeriets pulje til byggeri af nye skoler: 42 mio. kr. Lån af øvrige puljer under Indenrigsministeriet: 25 mio. kr. Endelig betaler kommunen selv 25 mio. kr. af egne midler. Total: 142 mio. kr. Forskellen på fire mio. kr. skyldes, at kommunen havde ønsket at tage højde for de usikkerheder, der ligger i projektet. Kommunen regner med en driftsbesparelse på fem mio. kr. årligt. Dels fordi en ny skole er billigere i drift, dels fordi man kan opsige lejemålene for Sund By-butikken, Det Kreative Hus og SFO-bygningen.