Det svære spørgsmål

Ugens Spørgsmål: Skal vi fastholde de nuværende abortregler med 12-ugers-grænse i en tid, hvor lægerne kan tjekke fostre for stadig flere sygdomme - ofte senere i graviditeten?

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Helle Christensen

Kære Helle I et etisk spørgsmål som dette er det selvfølgelig kun min helt egen personlige holdning, jeg kan udtrykke. De nuværende regler om fri abort bør selvfølgelig fortsat gælde. Men abort er et alvorligt indgreb psykisk som fysisk. Jeg er tilhænger af, at kvinder selv bestemmer over deres krop, men det betyder ikke, at de selv kan bestemme tidspunktet for abort. Der er noget paradoksalt i, at man fjerner fostre på dispensation fra 12-ugers-reglen helt op til 21. uge, samtidig med at man på afdelingen ved siden af kæmper for at holde liv i for tidligt fødte børn helt ned til 22. uge i graviditeten. Med venlig hilsen Rikke Karlsson Hej Rikke Jeg er fuldstændig enig med dig i, at vi kvinder selv skal bestemme over vores krop. Altså 100 procent tilhænger af fri abort. Jeg mener dog også, at der skal være en grænse. For mig er 12 uger en o.k. grænse. Der er fint med en mulighed for dispensation i særlige tilfælde. I takt med at lægerne kan teste fostret for flere og flere sygdomme, er det vigtigt med en etisk debat om, hvad der berettiger til en abort efter 12. uge. Jeg synes, der er en tendens til. at alt skal være perfekt – også det nyfødte barn. Med venlig hilsen Helle Christensen Kære Helle Jeg er ikke tilhænger af fri abort, men jeg må acceptere. at vores samfund giver den mulighed: Det er berettiget med dispensation i særlige tilfælde. I dag opfordrer socialrådgivere nærmest automatisk unge kvinder til abort. Man burde hellere give disse unge en mulighed for at gennemføre graviditeten med økonomisk og psykisk hjælp. Bortadoption er jo også en mulighed. Min overbevisning er. at et barn skabt i moders liv ikke er mindre berettiget til livet end det barn, der er kommet til verden. Med venlig hilsen Rikke Karlsson Hej Rikke Hvis jeg forstår dig ret, mener du ikke, at kvinder skal have lov til selv at bestemme, om de vil have abort eller ej – det er jeg lodret uenig i. Men jeg synes selvfølgelig ikke, man skal bruge abort som et præventionsmiddel. Unge kvinder, der har brug for støtte og vejledning i forbindelse med deres graviditet, skal selvfølgelig have det. Herunder mener jeg også, at de skal forelægges muligheden for abort. Jeg mener faktisk også, det er det, der foregår i dag. Venlig hilsen Helle Christensen Kære Helle Naturligvis mener jeg, at hver enkelt kvinde selv skal have lov til at bestemme, om hun vil have en abort eller ej. Jeg har ikke besvær med at acceptere andres valg på dette område. Men på det personlige plan vil jeg ikke kunne godtage det. Som det er i dag, mener jeg, det er alt for nemt at vælge provokeret abort, at man fra samfundets side opfatter dette meget alvorlige indgreb som en naturlig løsning. Der er også en stigende tendens til, at 12-ugers-grænsen dispenseres længere og længere hen i graviditeten. Og det er her, de etiske problemer virkelig kommer på banen. Hvornår er liv liv? Med venlig hilsen Rikke Karlsson Hej Rikke Jeg mener ikke, at samfundet opfatter abort som en naturlig løsning, men som en mulighed for de kvinder, der mener, det er bedst for dem at få en abort. For enhver kvinde vil det være en alvorlig og svær beslutning. Men jeg accepterer fuldt ud, at det for nogen kvinder er den eneste rigtige løsning. Kvinder, der vælger abort, skal have støtte og opbakning og ikke løftede pegefingre og fordømmende blikke. Hvornår liv er liv – er en svær problemstilling, men jeg mener, grænsen er god, som den er i dag. Venlig hilsen Helle Christensen [ Rikke Karlsson er 40 år og bor i Støvring med sine tre børn. Hun har blandt andet været socialarbejder og underviser på en efterskole, ligesom hun har været ansat som skoleleder på en specialskole for adfærdsvanskelige unge. Fra august 2003 optaget på studier med henblik på videre uddannelse. Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Frederikshavn-kredsen samt regionsrådskandidat. [ Helle Christensen er 46 år og bor i Aalborg. Hun er leder af DUI-huset og desuden forbundsformand for DUI-Leg og Virke. Hun er også vicepræsident i en global børneorganisation. Hun er folketingskandidat for Socialdemokraterne i Aalborg østre kreds. Helle Christensen har datteren Mai på 19 år.