Videregående uddannelser

Det svære valg - om uddannelse

Tiden nærmer sig sidste ansøgningsfrist for at søge om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2, som er mandag 15. marts klokken 12. Af samme grund er der mange kommende studerende, der i øjeblikket går rundt og gør sig mange overvejelser om, hvad de godt kunne tænke sig at beskæftige sig med fremover. Ingen idéer Et godt udgangspunkt kan være at gøre sig nogle tanker om, hvad der interesserer én, og hvilke ønsker man eventuelt har til det kommende studie. Hvordan skal studiemiljøet være, hvilke undervisningsformer passer bedst, hvor lang må uddannelsen være og vil man gerne have en uddannelse, der er overvejende praktisk eller teoretisk orienteret. For efterfølgende at få indkredset mulige uddannelser, er et en fordel at læse i "Uddannelses- og Erhvervsvalget". Bogen indeholder en kort gennemgang af alle videregående uddannelser i Danmark, adgangskrav, hvor uddannelsen bliver udbudt o.s.v. . Bogen kan afhentes hos ivu*C eller på ArbejdsFormidlingen. En anden mulighed er at tage udgangspunkt i, hvilket job man engang gerne vil have. Har man først fundet frem til det job, som man godt kunne tænke sig en dag at bestride, kan man f.eks. undersøge, hvad de personer der i dag sidder i en sådan stilling egentlig har af uddannelsesbaggrund. Kontakt evt. en virksomhed og forhør dig om hvilke uddannelser bestemte medarbejdere har eller læs jobannoncer i avisen og få ideer til, hvilke spændende jobmuligheder der findes og hvilken uddannelsesbaggrund, der kræves. En tredje relevant mulighed er at opsøge en uddannelsesvejleder, eksempelvis på ivu*C. Via en samtale med vejlederen vil den uddannelsessøgende bl.a. kunne få enten be- eller afkræftet eventuelle forestillinger om bestemte uddannelser og i det hele taget få en snak om, hvilke ønsker og krav man har til uddannelsen. Det er altid en god idé at have gjort sig nogle overvejelser om egne interesser og ønsker, inden man møder op hos vejlederen. På den måde kan man få afklaret de eventuelle tvivlspørgsmål der kan være omkring uddannelserne. Jeg tror, jeg véd hvad jeg skal vælge Uddannelsessøgende, der allerede har en klar forestilling om, hvad de vil læse, skal også forberede sig grundigt og sætte sig ind i, hvad det vil sige at tage den pågældende uddannelse. Gør man ikke det og vælger på baggrund af en eventuel fejlagtig forestilling om en uddannelse, risikerer man at få sig en ubehagelig overraskelse, når først studiet er gået i gang. Disse overraskelser kan ofte undgås, hvis man laver et grundigere forarbejde inden valget af videregående uddannelse træffes. En sådan afklaring kan den uddannelsessøgende f.eks. opnå ved at deltage i åbent hus arrangementerne på uddannelsesinstitutionerne. Flere institutioner afholder informationsaftener, hvor der bl.a. er mulighed for at høre mere om det pågældende studie, træffe nuværende studerende, samt tale med uddannelsesstedets studievejleder. En anden mulighed er at besøge uddannelsesstedets hjemmeside og læse mere om, hvad uddannelsen indebærer og evt. se gamle studieplaner og skemaer. Alternative uddannelser I de senere år er det blevet lettere at blive optaget på en lang række studier, men vær opmærksom på, at der godt kan være adgangsbegrænsninger på netop det studie, som man gerne vil søge optagelse på. En god ide er derfor at undersøge, om det evt. er lettere at komme ind på den samme udannelse andre steder i landet eller om der måske er andre beslægtede uddannelser hvor de fleste af ens ønsker og behov kan blive opfyldt. Når valget er truffet Inden ansøgningsfristen skal det endelige valg træffes. Hvis man ved studiestart begynder at få kolde fødder, er det vigtigt at give studiet en chance. Viser det sig at det ikke er det rigtige valg og uddannelsen slet ikke lever op til de forventninger man havde, er det selvfølgelig okay at springe fra studiet. Udover de brugte SU-klip og ærgrelsen over at have valgt forkert, træder den såkaldte tredjegangsregel i kraft. D.v.s at hvis man har afbrudt to videregående uddannelser, skal man søge om dispensation tredje gang, man søger optagelse på en ny videregående uddannelse. Derfor er det vigtigt at gøre sig nogle grundige overvejelser om, hvad der gik galt i studievalgsprocessen og dermed lære af sine erfaringer.