EMNER

Det syvende salmevers manglede

Samuel Færgemand Mikkelsen, Skørping, udgiver nu en ny salmebog med titlen "Sangens År 2008". Undertitlen er "Lovet være du Jesus Krist".

Martin Luther har 525 års fødselsdag mandag 10. november, og det er i den forbindelse, han udgiver salmen, som også skal synges til julekoncerten 14. december i Nykirken med Skørpingkoret, fortæller han. Det er Grundtvig, som har oversat salmen i Den Danske Salmebog, men han har kun oversat den med seks vers. - Hvorfor vides ikke. Jeg har så oversat det syvende vers, for at Luthers "Lovet være du Jesus Krist" kan komme til sin ret med alle vers, siger Samuel Færgemand Mikkelsen. Bogen udgives på forlaget Underskoven ApS.