Det tager ikke 12 minutter

Lidt fakta fra Venstre. God læselyst - og det tager ikke "12 min."

Natur 12. september 2011 06:00

Udsatte børn og unge må ikke svigtes. Regeringen prioriterer i alt 515 mio. kr. i 2012-15 til en styrket indsats for udsatte børn og unge. Regeringen vil lave en national handlingsplan for en effektiv og handlekraftig indsats i de alvorlige sager med svigt af børn og unge, en forebyggende fedmeindsats for børn og en indsats for børn og unge med særlige behov i dagtilbud og skoler. Flere operationer. Sidste år blev der gennemført 216.000 flere operationer sammenlignet med 2001. Det er en stigning på 46 procent. Kortere ventelister. Den gennemsnitlige ventetid på operationer er faldet 37 dage siden 2001. Mulighed for at udvide og styrke erhverv i nedlagte landbrugsbygninger. Det arbejder vi på fremadrettet: Landbruget som grøn energileverandør. Landbruget spiller en helt central rolle i ambitionen om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler gennem produktion af biomasse og biogas. Regeringens energiudspil øger afsætningsmulighederne for biomasse og biogas markant. Styrket erhvervsudvikling. Der er afsat 150 mio. kr. til Vækstfonden i Vestdanmark, landbruget skal være grøn energileverandør og der satses målrettet på kystturisme. Mere natur. Siden 2001 er der skabt ca. 30.000 hektar ny natur - heraf knap halvdelen skov - til glæde for både naturen og muligheden for at opleve den. Andelen af vedvarende energi er steget til 19,7 pct. i 2009 fra 11,7 pct. i 2001. Mindre miljøbelastning fra landbruget. Overskuddet af både fosfor og kvælstof fra landbruget - der påvirker miljøet - er faldet støt siden 2001, selvom produktionen er steget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...