EMNER

- Det trækker mod Aalborg

Ikke alle er begejstrede

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Se­mi­na­rie­læ­rer Knud Chri­sti­an­sen me­ner, der skal en bre­de­re de­bat i gang om den nye struk­tur. Foto: Hans Ravn

HJØRRING:Hjørring Seminarium kan i år fejre 50 års jubilæum, og kan bl.a. se tilbage på en kolossal betydning for byen som kulturmotor og trækplaster. Blandt nogle medarbejdere spekuleres der imidlertid på, om seminariet er i færd med at sælge ud af arvesølvet ved at blive en del af den nye nordjyske professionshøjskole, der fra nytår omfatter pædagog,- lærer og sundhedsuddannelserne med i alt 6000 studerende. - Vi har allerede har set tegn på, at der gradvist vil ske en centralisering i Aalborg, siger seminarielærer, Knud Christiansen, der understreger, at hans ærinde er at kæmpe for at bevare energien på den arbejdsplads, som han holder af. Som eksempel på centralisering nævner han, at hele efteruddannelsesområdet, som fylder mere og mere på seminarierne, nu koordineres i Aalborg. -Det er vigtigt at påpege, at vi fra at være en selvstændig uddannelsesinstitution, nu bliver en lokalafdeling, siger Knud Christiansen, der efterlyser nogle klarere signaler om, at der fortsat satses på en sprudlende uddannelsesinstitution i Hjørring. Det kunne være, at nogle større funktioner blev placeret her. Bent Mikkelsen er gået på efterløn som seminarielærer, men er stadig tilknyttet som vikar. Samtidig er han byrådsmedlem for SF og forsøger i øjeblikket også at sætte seminariets fremtid på den politiske dagsorden. - Der er brug for øget opmærksomhed fra politisk side, når man vil udvikle Hjørring som uddannelsesby, siger Bent Mikkelsen. Han er også lidt bange for, at udviklingen kan trække mod Aalborg. - F.eks. i situationer med halve klasser, som så skal samles ét sted, siger Bent Mikkelsen. Sammen er vi stærkere Poul Rask, der er rektor på det nuværende CVU Nordjylland, der omfatter seminarierne i Aalborg og Hjørring, afviser, at der er ved at ske en centralisering. - Vi har netop valgt en decentral struktur, og det er et meget vigtigt element i aftalen, at aktiviteterne på den nye professionshøjskole er fordelt mellem Hjørring og Aalborg, siger Poul Rask, der fastslår, at der skal bevares en velfungerende uddannelsesinstitution i Hjørring. - 90 procent af dem, der søger ind i Hjørring kommer fra Vendsyssel og en stor del af dem ville vi helt miste, hvis der ikke var et seminarium i Hjørring, siger Poul Rask. Han mener, at den nye konstruktion skal være løsningen på det grundlæggende problem, at seminarierne oplever et stort fald i søgningen til grunduddannelserne. Siden 2004 er antallet af studerende på de nordjyske seminarier faldet fra 3800 til 3250. Samme tendens mærkes på landsplan. - Vi er nødt til at samarbejde i stedet for at konkurrere, hvis kurven skal knækkes. Og sammen har vi mulighed for at profilere os stærkere, siger Poul Rask.