Lokalpolitik

Det trælse spørgsmål blev stillet

In­ger Pe­der­sen (S) stil­lede det spørgs­mål, som Dron­ning­lund By­råd ikke lige nu har lyst til at for­hol­de sig til.ar­kiv­fo­to

In­ger Pe­der­sen (S) stil­lede det spørgs­mål, som Dron­ning­lund By­råd ikke lige nu har lyst til at for­hol­de sig til.ar­kiv­fo­to

DRONNINGLUND:Mon ikke de fleste har oplevet, at der er visse spørgsmål, som man helst ikke vil stilles, selv om man godt ved, at de kommer før eller senere? Et sådant spørgsmål har Inger Pedersen (S) stillet sine byrådskolleger. Det skete i forbindelse med byrådets behandling på indeklimaproblemerne på Klokkerholm Skole, hvor byrådet håber at kunne låne sig ud af problemerne. Det er et låneønske på 1,5 mio. kr., som indenrigs-og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (S) skal forholde sig til, og mens der i byrådet er håb om, at ministeren siger ja, så bragte Inger Pedersen også det i indledningen omtalte - og af byrådet uønskede - spørgsmål på banen: - Vil ministeren ikke se på vores anlægsbudget og spørge, om vi har brugt det? Og har vi pengene til at betale tilbage, når han ser, at det ikke er tilfældet?. Hermed henviste Inger Pedersen til den kendsgerning, at hele Dronninglund Kommunes anlægsbudget for 2006 er lånefinansieret samtidig med, at stort set alle kommunens anlægsopgaver er blevet lagt på is indtil i hvert fald august - og formentlig også bliver det for resten af året. Bruges de lånte anlægskroner ikke, skal de betales tilbage, da de ikke må indgå i den almindelige kommunedrift. Spørgsmålet blev stillet, mens byrådet har indledt en ny jagt på millioner for at holde styr på ’06-budgettet, men Inger Pedersen fik aldrig noget svar...