Det tredje Christiansborg

Christiansborg Slot på Slotsholmen i København er det tredje Christiansborg på stedet. Forud lå her først Absalons borg fra 1167, der blev erobret og nedrevet af Hansestæderne i 1369, og siden det middelalderlige Københavns Slot, som den byggelystne Christian VI lod nedrive efter sin tronbestigelse i 1730. I stedet lod han sin generalbygmester Elias David Häusser med bistand af de to unge, talentfulde arkitekter Nicolai Eigtved og Lauritz de Thurah forestå opførelsen af det første Christiansborg Slot, et vældigt barokslot med tilhørende ridebaneanlæg og slotskirke. Slotskomplekset stod i store træk færdigt i 1745. En brand lagde i 1794 slottet og kirken i ruiner, men Ridebaneanlægget blev reddet. Mens kongefamilien var midlertidigt bosat på Amalienborg, påbegyndte arkitekten C.F. Hansen i 1803 opførelsen af det andet Christiansborg i tidens stil, nyklassicismen. Da slottet stod færdigt i 1828 ønskede kongen, Frederik VI, alligevel ikke at bo på slottet, men brugte kun de kgl. lokaler til repræsentation. Herudover rummede slottet Rigsdagen og tjente administrative formål. Frederik VII har som eneste monark boet på slottet (1852-63). I 1884 brændte det andet Christiansborg. Denne gang lykkedes det, foruden Ridebanen, at redde C.F. Hansens slotskirke samt forbindelsesbygninger til kirken samt til ministeriebygningerne i Slotsholmsgade. Efter en arkitektkonkurrence kom Thorvald Jørgensen til at stå for opførelsen af det tredje Christiansborg, som blev bygget fra 1907-28. Slottet blev opført i nybarokstil i jernbeton med granitbeklædte facader. Fragmenter fra C.F. Hansens slot er bevaret i nordfacaden, mod Prins Jørgens Gård. Tagbelægningen var fra starten teglsten, men efter en landsomfattende indsamling blev teglstenene i 1937-38 erstattet med kobber. Tårnet fik senere tilføjet fløjstang med to kroner og blev med sine 106 meter byens højeste tårn.Under udgravningerne stødte man på ruinerne af Absalons borg og Københavns Slot. Det blev besluttet at gøre dem offentligt tilgængelige og i 1924 åbnede Ruinmuseet for offentligheden. Kilde: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk