Forsikringsvirksomhed

Det tunge skyts

Det er borgere med en vis tyngde i samfundslivet, der optræder på "den alternative" liste til det nordjyske repræsentantskabsvalg i TryghedsGruppen - ganske som på bestyrelsens liste.

NORDJYLLAND:Navne som advokat Anders Hjulmand, Aalborg, adm. direktør Leif Stiholt, Sæby, og adm. direktør Karen Melson, Aalborg. Også oversigten over "anbefalere" viser tungt skyts: Her ses navne som medlem af Europaparlamentet Niels Busk, fhv. minister Ole Stavad, Brovst, folk med status i landbruget som Agri-nords næstformand Peter Stoffersen, Sønderholm, og gårdejer Jens Peter Lunden, Asdal, initiativtageren til det nu kriseramte slagteri i Vrå. På bestyrelsens kandidatliste er navne som adm. direktør på Maskinfabrikken Desmi, Henrik Sørensen, Nørresundby, gårdejer Jens Bigum, Aars, og proprietær Anders Rye-Andersen, Støvring, der er formand for TryghedsGruppens regionsråd. Formuen i fokus Principielt handler valget om indflydelse på TryghedsGruppens virke, herunder anvendelsen af milliondonationer fra dens almennyttige pengetank TrygFonden. Men fokus er i høj grad på spørgsmålet om ejerskabet til formuen på 17,2 milliarder (2007-regnskabet). Er pengetankens penge "herreløse" eller tilhører de reelt forsikringstagerne, sådan som Jørn Astrup Hansen gør gældende. Stiholt er enig med sin gamle studiekammerat. - Den kapital, der var i det gensidige forsikringsselskab var forsikringstagernes. Da selskabet blev opløst, skulle de have været ud til deres ejere. Han anerkender, at TrygFonden gennem sine udlodninger til "tryghedsformål" (forsyning af landet med hjertestartere og livreddertårne bl.a.) løser opgaver, der ikke ellers var løst. - Men de behov må man så få klaret på anden vis, siger han, uden at ville forholde sig til hvordan . Anders Hjulmand har ingen holdning til, hvem der er formuens rette ejere, så længe der er en retssag, siger han. Men han synes det rent demokratisk er godt, at der kommer kampvalg - og erklærer sig som tilhænger af en "stilfærdig linje". Karen Melson er på linje med Anders Hjulmand og også godt tilfreds med et opgør mod "indavl" i TryghedsGruppens repræsentantskab og ledelse. Hun mener, at en langt større del af selskabets penge skal ud til forsikringstagerne, men erkender, at Trygfondens uddelinger gør gavn. Penge eller principper Jørn Astrup Hansen erklærer, at kampen for ham drejer sig om principper: Tryg var indtil børsintroduktionen et gensidigt forsikringsselskab, og de penge, selskabet havde, er forsikringstagernes. Og det spørgsmål er substansen i en sag med komplicerede detaljer og hårde beskyldninger parterne imellem. Han er bevilget fri proces til sagen, der procederes i Østre Landsret i maj. Gode ben De fede honorarer? Ifølge kommunikationschef i TryghedsGruppen Reinholdt Schultz er honoraret i selve repræsentantskabet godt 33.400 kr. om året. Dertil kommer honorar for en evt. post i det regionale råd.