EMNER

Det tynder ud i byggekøen

Aalborg har med ekstra indsats fået bund i stakken af ansøgninger

AALBORG:Det lysner for folk, som gerne vil i gang med at bygge nyt. Med en ekstra arbejdsindsats er det lykkedes teknisk forvaltning i Aalborg at nedbringe ventetiden på ansøgninger om at få lov til at bygge. Lige før 1. april væltede det ind med ansøgninger til mange kommuner, fordi nye regler om skrappere krav til isolering trådte i kraft. På det tidspunkt lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på cirka tre måneder hos teknisk forvaltning i Aalborg. Fald i ansøgninger Men efter skæringsdatoen er antallet af ansøgninger faldet markant i april, og for at få de mange ophobede ansøgninger ekspederet, har sagsbehandlere arbejdet over - både om aftenen og i weekender. Det betyder, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nu nærmer sig to-tre uger. - De fleste ansøgninger drejer sig om byggeri inden for småhusreglementet, og det er klart, at når først folk har fået tegnet drømmehuset, vil de gerne i gang med at få det bygget. Men der er forskel på, om det er et fuldt færdigt projekt, som er lige til at gå til. Eller om der skal gives dispensation, for eksempel fordi der skal bygges tæt på skel. Så kræver det nabohøringer, og det forlænger sagsbehandlingstiden, siger afdelingsleder Thina Wallin fra Aalborg Kommune. Hun regner med, at tilstanden er helt normaliseret omkring 1. august, og det vil sige, at der i gennemsnit går et par uger fra ansøgningen er indleveret, til der kommer svar. Den ekstraordinære arbejdsindsats koster som udgangspunkt ikke kommunen flere lønkroner til overarbejde. De medarbejdere, som arbejder ekstra får fri på et senere tidspunkt. I øvrigt regner Thina Wallin ikke med, at det samlede antal byggesager vokser, bare fordi der er indført nye energiregler. Det lander formentlig på samme leje som i 2005, hvor der blev behandlet cirka 6000 sager.