Trafikforhold

Det ukendte Nordjylland

} UKENDTE: Aaby Menighedsråd har fået Helge Qvistorff til at lægge vejen forbi Aaby Sognegård onsdag aften for at holde foredrag.Han vil i Aaby Sognegård fortælle om "Det ukendte Nordjylland", og han vil lægge særlig vægt på egnen omkring Aabybro. } SAMARBEJDE: Grethe Dragsbæk er stadig valgt til AabybroByråd for Borgerlisten iAabybro, understreger hun. Men hun er blevet medlem af Socialdemokraterne og vil opstille for partiet til næste kommunalvalg, hvor Borgerlisten ikke opstiller til storkommmunen. Derfor har Grethe Dragsbæk allerede nu aftalt, at hun får et formelt samarbejde med den socialdemokratiske byrådsgruppe i Aabybro, der tæller fem byrådsmedlemmer. Grethe Dragsbæk har tidligere været medlem for socialdemokraterne, men det er tyve år siden, og dengang sad hun fire år i skolekommissionen. } MORGENTRAFIK: Trods flere opfordringer til forældre om udelukkende at parkere i de afmærkede båse på p-pladsen ved Biersted Skole er der stadig problemer med morgentrafikken, fremgår det af skolebladet. Her opfordres forældre til ikke bare at holde ind til siden, når børnene skal afleveres i skole, da det er til gene for skolebusser og akber uoverskuelige situationer til fare for de gående. Samtidig opfordrer forældre bilister til at tage mere hensyn til gående og cykelister i krydset mellemStationsvej og Teglgårdsvej, hvor det kan være svært for skole-eleverne at krydse vejen, selv om der er et fodgængerfelt.