Turisme

Det ulmer af utilfredshed i Lønstrup

Kritik af Hjørring Kommunes vilje til at bidrage til at gøre byen attraktiv og turistvenlig

Flere års opsparen utilfredshed med den kommunale indsats med at forbedre forholdene for fastboende og turister i Lønstrup fik frit løb, da den lokale turistforening holdt generalforsamling onsdag aften. - De sidste fire-fem år er gået med en masse møder med Hjørring Kommune. Jeg synes virkelig det har skortet på velvilje fra den side overfor vores forslag. Der sker ikke en hujende fis. Så hårdt trak bestyrelsesmedlem Leif Vange sin holdning op i forbindelse med en meddelelse om, at han ikke genopstiller til en ny periode i turistforeningens bestyrelse. Leif Vange har blandt andet brugt megen energi på et forslag til at få styr på skiltningen i byen efter engelsk model. Forslaget var oppe at vende ved et møde allerede i 2006, hvor bestyrelsen fik den opfattelse, at kommunen så velvilligt på forslaget. Leif Vanges kritik blev ledsaget af en tør kommentar fra formanden Svend Bjørnager: - Det eneste sted vores forslag er blevet fulgt er ved Springvandspladsen. Kritikken mod kommunen poppede op i forbindelse med at Svend Bjørnager fortalte, at han som formand for fiskeriforeningen samme dag havde haft et møde med teknisk forvaltning, hvor man vil se velvilligt på en række forslag til at forbedre færdslen ved og ned til stranden. Hvortil et andet bestyrelsesmedlem i turistforeningen Mogens Falkenberg bemærkede: - Vi har fået håndslag flere gange. God ide, lyder det på møderne. Alligevel er der ikke sket noget med ting, der kunne gøre vores by smukkere og lettere at være i. Sådan er det sket fire-fem år i træk. Jeg fornemmer der mangler lidt vilje til at gøre noget., og jeg vil opfordre Hjørring Kommune til at tage sig sammen og tage os alvorligt. Derefter tog Svend Bjørnager kommunen lidt i forsvar med en henvisning til manglen på penge i kommunekassen og fortsatte: - Ene negative ting er det ikke. Der er kommet styr på parkering ved M. Kabels Vej, og der er lidt positive meldinger fra mødet i dag med kommunen. Men i forhold til at få flere p-pladser i byen føler jeg føler jeg godt nok vi er til grin. På generalforsamlingen i turistforeningen i 2006 fortalte Svend Bjørnager, at repræsentanter for turistforeningen og borgerforeningen havde haft møde med teknisk forvaltning, og at der arbejdes med planer om at omdirigere busserne i højsæsonen, afmærkning af p-båse i særligt belastede dele af byen og om flere p-pladser for at løse problemet med tæt sommertrafik. For lidt for børnefamilier Ved mødet i onsdags var der også et kritisk indlæg til bestyrelsen fra en af de yngre medlemmer Vibe Falkenberg Hansen, som mente foreningen henvender sig for meget til turister, der tilhører 50+ alderen. - Vi mangler områder i byen, som opfordrer børnefamilier til at sætte sig. Vi har en plads ved det gamle rensningsanlæg, som ikke bliver brugt til noget. Der kommer mange børnefamilier i Skallerup Klit, og det vil være nemmere at trække dem herned, hvis der er borde, bænke og nogle legeredskaber, sagde hun. Til det svarede Svend Bjørnager, at det ikke er turistforeningen, der laver sådanne projekter, men opfordrede forskellige foreninger i området til at gøre det.