Lokalpolitik

Det ulovlige er lovligt

Sommerhus med dispensation til fornyet undersøgelse

Dispensationerne er godkendt, og nu skal kommunen undersøge, om resten af huset overholder bestemmelserne i lokalplanen, fremgår det af Naturklagenævnets afgørelse. Arkivfoto: Peter Broen

Dispensationerne er godkendt, og nu skal kommunen undersøge, om resten af huset overholder bestemmelserne i lokalplanen, fremgår det af Naturklagenævnets afgørelse. Arkivfoto: Peter Broen

Der er to forhold ved sommerhuset på Søkongevej 1 i Gl. Skagen, der ikke er i overensstemmelse med hverken den gældende lokalplan eller med den plan, som var gældende, da huset blev bygget. Det er udformningen af tre kviste og højden på dem, og det er en tilbygning til husets ene gavl. De to har kommunen tidligere lovliggjort ved at give ejeren dispensation fra lokalplanens bestemmelser, og Naturklagenævnet har nu afgjort, at kommunen havde ret til at give dispensation og, at de derfor står ved magt. Ny behandling Af afgørelsen, som er truffet af Naturklagenævnets formand alene, fremgår desuden, at kommunen skal foretage en ny behandling af hele byggesagen for at finde ud af, om der er andre forhold, som ikke er i overensstemmelse med den gældende lokalplan og, hvis det er tilfældet, bestemme sig for, hvad man vil gøre ved det. Der er mindst yderligere et punkt, hvor sommerhuset ikke overholder lokalplanen. Det fremgår af den gennemgang af hele sagen, som har ligget til grund for Naturklagenævnets behandling af den. Der er tre kviste på husets forside, og de er sammenlagt længere end en tredjedel af den samlede taglængde. Og det er ikke er overensstemmelse med lokalplanen. Det har ejeren tidligere erkendt, og det er nu op til Frederikshavn Kommunes tekniske forvaltning og, måske, politikerne i plan-og miljøudvalget, at finde ud af, om man vil lovliggøre bredden af kvistene ved at give en dispensation, eller om man vil kræve en fysisk lovliggørelse. Blev ikke stoppet Det var grundejerlavet for sommerhusområdet ved Nansbovej, der havde indbragt sagen om sommerhuset for Naturklagenævnet. Striden om Søkongevej begyndte i 2004, endnu mens huset var under opførelse. Andre sommerhusejere i området klagede til kommunen over, at byggeriet ikke overholdt bestemmelserne i den gældende lokalplan, og de forlangte, at kommunen standsede byggeriet. Det gjorde kommunen ikke. I stedet valgte kommunens teknik og miljøudvalg at lovliggøre byggeriet ved at give dispensation. Baggrunden for det var to forhold. Det ene var, at der var givet byggetilladelse til sommerhuset, som det blev bygget, og det andet var, at lokalplanen ikke var særlig præcis, når det gælder udformningen og dermed størrelsen af kviste. Af teksten i lokalplanen fremgik klart, at kviste højst måtte være 1,5 meter høje, og at de skulle slutte mindst tre tagsten fra kip. En illustration til paragraffen viste både en rytterkvist og en pultkvist, og en rytterkvist, som bygherren have valgt, kan ikke overholde højdekravet uden at blive længere end en tredjedel af tagets længde. Misvisende illustration Der blev desuden givet dispensation for en påbygning til den ene gavl med den begrundelse, at lokalplanens bestemmelser om forholdet mellem længe og bredde stadig overholdt lokalplanens bestemmelse. Den misvisende illustration for kvistene - og sagen om Søkongevej 1 - var i øvrigt den direkte anledning til, at Skagen Kommune i 2006 valgte at udarbejde en ny lokalplan for sommerhusområdet, så der ikke længere var uklarhed omkring bestemmelserne.