Lokalpolitik

Det V siger før valget...

Det Venstre siger før valget... Gælder naturligvis også efter valget.

Det var derfor, at Venstre sammen med vore gode samarbejdspartnere, såvel i sidste som i indeværende byrådsperiode, valgte at sende madfremstillingen i udbud for, at netop hvert enkelt plejehjem fik chancen for at fremstille mad. Det var vores løfte. Anden del af valgløftet er, at det skulle være til samme pris som andre kunne fremstille maden. Selvom plejehjemmene også gav flotte bud, så var de ikke helt konkurrencedygtige. Derfor har det siden maj stået fast, at de to flotteste tilbud kom fra vores eget køkken og Det Danske Madhus. Plejehjemmene var dermed koblet ud. Det har også hele tiden stået klart, at i den oprindelige licitation var Det Danske Madhus billigst, også da vi fik korrigeret begge tilbud for følgeomkostninger. Og det er uanset om vi taler om 3 år eller 4 år eller 7 år. Licitationen er meget kontant, idet lavestbydende vinder, da der er givet tilbud ud fra samme tilbudskriterier. Derfor har der reelt ikke været en mulighed for at vælge vores eget køkken, med mindre man aflyste udbuddet. Men en stor virksomhed som Jammerbugt Kommune aflyser ikke udbud, fordi dem som man ”holder med” ikke vinder. Og vi skal jo også huske på, at udbuddet har sikret Jammerbugt Kommune en årlig besparelse på 8-9 millioner kroner. Der er sagt mange knubbede ord, og også brugt en del negative ord, ikke mindst om borgmester Mogens Gade. Disse personlige angreb klæder ikke den politiske debat. Omvendt forstår jeg også de frustrationer der går gennem medarbejdere og brugere. Men jeg tror, at tiden vil vise at beslutningen bliver til gavn og glæde for brugerne. Ikke mindst de øgede valgmuligheder. Hvad jeg så ikke forstår og aldrig vil kunne forstå er S og SF’s personlige angreb på borgmesteren, hvor de helt absurd beskylder ham for at rette i protokollen og tvinge kommunaldirektøren til at gøre det for ham. Det er simpelthen en uhørt svinestreg i offentlighed, at beklikke Mogens Gades troværdighed på denne måde. Heldigvis kan det dokumenteres, at deres uhørte påstand naturligvis ikke har noget på sig. Men tænk hvor nedværdigende det er. Tænk hvilken manglende respekt for hinanden dette markerer. Jeg skal blot konstatere, at havde denne form for toner været herskende i første periode af Jammerbugt Kommunes historie. Ja, så var vi ikke kommet så langt som vi er. En spreder kan ødelægge mere end man frygter.